รอบการแสดง


อัตราค่าเข้าชมการแสดงแมวน้ำ
ชาวไทย          ผู้ใหญ่    20    บาท    เด็ก   10   บาท
ชาวต่างชาติ      ผู้ใหญ่    50   บาท    เด็ก    20  บาท
  อัตราค่าเข้าชมการแสดงกายกรรมจากประเทศเคนย่า (ACROBATIC KENYA SHOW)
  ผู้ใหญ่    20    บาท    เด็ก   10   บาท



Engine by MAKEWEBEASY